Speelmoment

Jeugd is de toekomst. Vandaar dat we ook bij Smash for Fun investeren in onze jonge spelers en speelsters. Zij kunnen op woensdag en zaterdag in de sporthal van Lembeke terecht om kennis te maken met badminton. De boog hoeft natuurlijk niet altijd gespannen te staan, dus ook andere sporten zoals basket, voetbal, hockey kunnen ter afwisseling aangeboden worden.

We verdelen onze jeugdspelers in 2 groepen volgens niveau en leeftijd, maar hierop kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden (bv. vriendjes van verschillende leeftijd die samen willen blijven…). Alle groepen trainen op woensdag en zaterdag. Wanneer exact is terug te vinden in de agenda.

De jongste groep (vanaf 9 jaar tot ongeveer 12 jaar) leert in eerste instantie spelenderwijs omgaan met een shuttle en een racket, vervolgens maken ze kennis met de verschillende basisslagen en -technieken onder begeleiding van onze trainers. Het hoofddoel bij deze groep is tonen hoe leuk badmintonnen is.

Bij de oudere groep worden de basisslagen verder uitgewerkt en worden nieuwe slagen ingeoefend. Verder komt ook speltactiek aan bod tijdens deze training en krijgen onze spelers de kans om hun eigen speelstijl beter te leren kennen en te verfijnen. Bij deze groep komt ook het spelen van wedstrijdjes meer aan bod. Zo worden alle oefeningen omgezet naar het ‘echte’ werk.

In onze clubkast zijn racketjes voorhanden die door spelers van beide groepen gebruikt mogen en kunnen worden, we raden wel aan om een eigen racket aan te schaffen.

Trainers

Onze club heeft een leuke mix van zowel jonge als ervaren trainers. Ze hebben allemaal een trainerscursus gevolgd en het VTS-diploma van “Initiator badminton” of "trainer B" behaald, en proberen de jeugdspelers op een leuke en enthousiaste manier de verschillende slagen en technieken aan te leren.

JBC-toernooien

Smash for Fun stelt zich met trots voor als een van de organisatoren van JBC-toernooien. JBC staat voor Jeugd Badminton Circuit. De bedoeling van dit initiatief is om jonge spelertjes de kans te geven zich te meten aan andere spelers, maar ook om op een leuke, sportieve manier in contact komen met ‘toernooitjes’, zonder dat hierbij een bepaald niveau vereist is. We moedigen elke speler aan deel te nemen, want vooral een leuke match spelen en supporteren voor elkaar staat hier centraal.

Elke maand vindt er op een van de deelnemende locaties in de Noordelijke helft van Oost-Vlaanderen een JBC-toernooi plaats. Wij roepen dan ook onze jeugdspelers op om mee te doen aan deze toernooien, die een mooie gelegenheid zijn om bij te leren en spelers van andere clubs te leren kennen.

Lidgeld

Bij smash for fun krijg je heel wat voor je lidgeld: verzekering, lidgeld bij Badminton Vlaanderen en lidgeld bij Provinciaal Badminton Oost-Vlaanderen, trainersvergoedingen, de zaal, licenties, coaching op toernooien, … 

Een herinschrijving gebeurt steeds in augustus/september, waar men het bedrag betaalt van een volledig seizoen. Elk nieuw lid schrijft zich in tot het einde van het seizoen. De lidgelden zijn degressief naarmate het seizoen vordert. Voor de actuele prijzen verwijzen we jullie graag door naar de pagina "lidgelden". 

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

Bij het API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijfdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. Het API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

Voor onze jeugdspelers en ouders zijn de trainers uiteraard ook aanspreekbaar voor dergelijke zaken.

Aarzel dus zeker niet om één van bovenstaande personen te contacteren als je met iets zit of je niet goed in je vel zou voelen. 

Meer info en wie onze API is, kan je vinden op onze link: Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit